Mepmedya Haritaları için
Harita Genel Komutanlığı (HGK) Onay Yazıları

Bu harita, Bakanlar Kurulunun 05.07.1994 tarih ve 94/5856 Karar Sayılı Yönetmeliği gereği, sadece Türkiye’ye ait coğrafi yer isimleri ve ülke sınırları yönünden MSB Harita Genel Komutanlığınca incelenerek

31 Auğustos 2018 tarih ve P.P.D:35415333-0610-390361-18/Yurt İçi İlş.Ş.sayılı yazı ile uygun bulunmuştur. Haritada/ Haritalarda yer alan tarihî, kültürel, siyasi vb. bilgilerin sorumluluğu üretici kuruluşa aittir.

 

 

 

 

Reflect Yazılım