Loading...

Dünya Avrupa ve Türkiye

Bu harita, Bakanlar Kurulunun 05.07.1994 tarih ve 94/5856 Karar Sayılı Yönetmeliği gereği, sadece Türkiye’ye ait coğrafi yer isimleri ve ülke sınırları yönünden MSB Harita Genel Müdürlüğünce incelenerek 31 Ağustos 2018 tarihli ve P.P.D:35415333-0610-390361-18/Yurt İçi İlş.Ş. sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur. Haritalarda yer alan tarihî, kültürel, siyasi vb. bilgilerin sorumluluğu üretici kuruluşa aittir.

Tarihi Yarımada

Bu harita; Bakanlar Kurulunun 05.07.1994 tarih ve 94/5856 Karar Sayılı Yönetmeliği gereği, sadece Türkiye’ye ait coğrafi yer isimleri ve ülke sınırları yönünden MSB Harita Genel Müdürlüğünce incelenerek 09 Şubat 2019 tarihli ve 71133 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur. Haritada yer alan tarihî, kültürel, siyasi vb. bilgilerin sorumluluğu üretici kuruluşa aittir.